Instruktioner för Slip Ring med No Flang

05-07-2019

Uppvaktning:


  • Slipringen är konstruerad för att monteras i stativets fixeringsdel utan fläns.

  • Monteringsdelen för rotorn ska vara väl ansluten för att garantera en koncentrisk drivning av glidringen. Om rotorkabeln används som drivning av kunder, ska den utvärderas enligt användningen av produkten.

  • Slipringen kan inte bära vikten av den anslutna utrustningen, varav de roterande delarna ska fixas tätt för att undvika att dess vikt läggs till rotordelen av glidringen.

  • Slipringen ska skyddas mot damm och fukt. Om den används utomhus, bör ett skyddskåpa övervägas. (Anpassade glidringar ingår ej)

  • Skydda alla trådskinn från att vara skadad under utrustningen. Änden på alla ledningar bör inte bära vikt, tåla kraft eller dra i ledningsarrangemang.

  • Skada inte ytterskinnet på trådens andra delar vid användning av trådstrippning.

  • Försök inte ta bort de inre delarna av produkten. Om något problem finns i interna delar, vänligen skicka tillbaka det.


Bilaga: Monterings- och användarinstruktioner för slipringen med ingen fläns

Monterings- och användarinstruktioner för Slip Ring med No Flange.pdfFå det senaste priset? Vi svarar så snart som möjligt (inom 12 timmar)